Duszpasterstwo pielgrzymkowe

Archidiecezji Częstochowskiej

Mówię do wszystkich:
wyruszmy w drogę
śladami Chrystusa.
– św. Jan Paweł II

Jesteśmy jedni dla drugich
pielgrzymami, którzy
różnymi drogami zdążają
w trudzie na to samo spotkanie.
– Antoine de Saint-Exupery

Są miejsca, które Bóg obiera,
aby w nich w sposób szczególny
ludzie doświadczali
Jego obecności i Jego łaski.
– św. Jan Paweł II

O nas

Pielgrzymowanie jest szczególnie ważne w życiu chrześcijan, gdyż stanowi ono metaforę życia człowieka. Wierzymy, że życie na ziemi jest wędrówką, która prowadzi do Boga, do ojczyzny niebieskiej.

Prawie od początku chrześcijaństwa wierzący i poszukujący Boga udawali się do miejsc świętych dla odnowienia wiary, przebłagania za grzechy i szukania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. W czasie pielgrzymowania otrzymywali światło wskazujące drogę do Boga i prawdziwego szczęścia. Szczególny charakter posiadały pielgrzymki do Jerozolimy, miejsca gdzie Chrystus i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Bardzo ważne były też pielgrzymki do Rzymu – miejsca męczeństwa świętych Piotra i Pawła.

Także dzisiaj Kościół zachęca nas do pielgrzymowania, gdyż chce przypomnieć, co jest prawdziwym sensem i celem życia człowieka. Faktycznie pielgrzymi w miejscach świętych łatwiej otwierają się na Boga i doświadczają Jego szczególnego działania. Owocem pielgrzymowania jest odnowienie przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, co przywraca radość życia. Pielgrzymki są też okazją do zachwytu nad pięknem świata stworzonego przez Boga i bogactwem kultury stworzonej przez człowieka.

Zapraszam do wspólnego pielgrzymowania,
– ks. Michał Jaskuła.